EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een kortdurende, gestructureerde behandelmethode voor traumagerelateerde angst- en spanningsklachten, waaronder Post-Traumatische Stress Stoornis. Dit zijn klachten die zijn ontstaan na het meemaken van een zeer ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeval, verkrachting of misbruik, maar ook pesterijen of een onverwacht verlies kunnen dergelijke klachten geven. Post-traumatische klachten kunnen de vorm aannemen van nachtmerries, herbelevingen/flashbacks, schrikreacties, prikkelbaarheid en vermijding. Ook voor problemen op het gebied van het zelfbeeld is EMDR zeer geschikt. EMDR is evidence-based, dat wil zeggen dat deze behandelmethode goed is onderzocht en bewezen effectief is.

Het doel bij EMDR is het (weer) op gang brengen van het natuurlijke verwerkingsproces en het verminderen van de emotionele lading die gekoppeld is aan de herinnering, waardoor de klachten afnemen en u beter met de situatie om kunt gaan.

Tijdens de behandeling concentreert u zich op een afleidende stimulus (oogbewegingen, tik-geluidjes door een koptelefoon en/ of een korte trilling op uw handen), terwijl u gelijktijdig denkt aan de herinnering waar u last van heeft. Welke herinnering dit precies is wordt vooraf samen met de behandelaar bepaald. Vaak komt er een stroom van beelden, gedachten en gevoelens op gang. U hoeft dit niet allemaal in detail te vertellen, maar de therapeut zal u om de paar minuten vragen kort weer te geven wat er in u opkomt, net zolang totdat er zich geen nieuwe zaken meer aandienen. Dit wordt herhaald totdat de emotionele lading voldoende is afgenomen.

De stimulusmethode van het maken van oogbewegingen is het meest effectief gebleken tegelijk met het luisteren naar tikjes of voelen van de trilingen. Vaak ervaart u al na enkele sessies resultaat. U kunt na een EMDR-sessie nog een of enkele dagen moe en emotioneel gevoelig zijn. Dit komt doordat het verwerkingsproces weer op gang is gebracht. Dit is volstrekt normaal en een teken dat de behandeling effect heeft. Meestal worden bij EMDR dubbele sessies gepland (anderhalf uur).

EMDR is effectief bij kinderen, jongeren en bij volwassen.

Voor meer informatie en een voorbeeldfilmpje (ook voor kinderen en jongeren) zie www.emdr.nl