Vertrouwelijkheid

Psychologen hebben een beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mag nooit informatie over u aan anderen verstrekt worden. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van (dreigend) gevaar voor uzelf of anderen. Met uw toestemming wordt uw huisarts op de hoogte gesteld.

Uw dossier wordt wettelijk 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. U heeft recht op inzage en afschrift van uw dossier (op afspraak). U kunt een schriftelijk verzoek doen tot eerdere vernietiging van het dossier.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

www.psynip.nl

www.bigregister.nl

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl