Voor Wie

Eerstelijns- psychologische behandelingen richten zich op lichte tot matige psychische klachten. Als blijkt dat er sprake is van complexe of ernstige problematiek, dan overleg ik met u of een gespecialiseerde instelling of tweedelijns- praktijk passender is. Met uw toestemming vindt dit plaats in overleg met uw huisarts.

U kunt bij Re-Focus Psychologie terecht voor:

  • Trauma, nachtmerries, herbelevingen en klachten na het meemaken van zeer ingrijpende ervaringen. (PTSS, posttraumatische stress stoornis). Ook kinderen en jongeren kunnen terecht.
  • Angst- en spanningsklachten
  • Depressie klachten en somberheid