Online Therapie

In en door de Covid Pandemie is online werken steeds meer gemeengoed geworden. Zo ook voor Re-Focus Psychologie. In de onderstaande leaflet vindt je informatie over het online behandelen, specifiek voor EMDR. Vooralsnog werk ik in hybride vorm wat wil zeggen een gecombineerde behandeling online en face to face.