Voor wie

Re-Focus psychologie richt zich op jeugdigen en volwassenen met binnen de Basis en Specialistische GZZ in Rotterdam. Voor jeugdbehandelingen heb ik nog geen contracten afgesloten met de gemeenten.

Klachten waar je voor terecht kunt

Je kunt in de praktijk terecht voor psychotherapie. Re-focus Psychologie richt zich voornamelijk op de behandeling van traumagerelateerde problematiek zoals een posttraumatische stress stoornis, angst- en stemmingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Dit met speciale aandacht voor sociale en transculturele diversiteit.

In een aantal gevallen kan ik u niet helpen. Dit betreft klachten die samenhangen met een psychotische stoornis, zelfbeschadiging, suïcidaliteit en fors middelengebruik. In deze gevallen raad ik u aan via uw huisarts een verwijzing naar een GGZ- of verslavingszorginstelling in de regio, zoals Parnassia of de Brijder verslavingszorg, te regelen.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) wordt het doel van psychotherapie als volgt omschreven;

Het doel van psychotherapie is om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Werkwijze

  1. Na aanmelding wordt er binnen 2 weken contact opgenomen voor het plannen van een telefonische screening om te kijken of de klachten passend zijn. Daarna wordt een intake ingepland.
  2. GRAAG MEENEMEN bij de intake; een identiteitsbewijs, de zorgverzekeringspas en de verwijsbrief van de huisarts als deze nog niet gemaild is.
  3. In het intakegesprek wordt de problematiek besproken, de achtergrond van de klachten, de ervaren hulpvraag, eventuele eerdere hulpverlening en verwachtingen over de behandeling. Een intakegesprek duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten. Vooraf worden vragenlijst ingevuld die worden meegenomen in de intake.
  4. Na het intakegesprek wordt een adviesgesprek gepland. Hierin wordt de voorgestelde behandeling besproken, de gestelde diagnose en bespreken we het behandelplan.
  5. Als behandeling welke Re-focus Psychologie biedt toch niet passend blijkt, wordt er doorverwezen naar een andere praktijk.
  6. Het behandelplan wordt elke 3 en 6 maanden samen geëvalueerd op de voortgang.

Wachttijd

Re-Focus Psychologie heeft momenteel een aanmeldstop.

Kwaliteitsstatuut.

In het model- Kwaliteitsstatuut GZZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording voor geestelijke gezondheid gericht op herstel. Het Kwaliteitsstatuut van Re-Focus Psychologie is in te zien in de praktijk en op te vragen.

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)https://www.psychotherapie.nl. Voor meer informatie zie de folder “Heeft u een klacht?”