Skip to content
Menu

Begin vandaag nog aan jouw pad van groei en herstel

Aanmeldprocedure

Stap 1: Aanmelden

 • Wanneer je meer informatie wilt hebben of wilt aanmelden kun je via e-mail of telefoon contact opnemen. Bij Contactinformatie vindt je de gegevens hiervoor.
 • Een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist is noodzakelijk om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmelding te komen.
 • In deze verwijsbrief is het belangrijk dat vermeld wordt voor welke zorg je wordt verwezen (Specialistische GGZ of Basis GGZ), de AGB code van de verwijzer en vermelding van verwijzing naar praktijk Re-Focus Psychologie. Zie Verwijzers wat nodig is voor vergoede zorg.
 • Met een aantal zorgverzekering heb ik geen contract, ben je hier wel verzekerd dan kan je zelf je nota indienen (zie Vergoeding En Tarieven voor meer informatie).

Stap 2: Intake, Diagnostiek en Behandeling

 • Bij de aanmelding wordt er een telefonische screening ingepland of gelijk uitgevoerd om te kijken of de klachten passend zijn voor de praktijk en/of er sprake kan zijn van vergoede problematiek. Mocht dat zo zijn, dan wordt daarna een intake ingepland. De intake bestaat uit 3 gesprekken, waaronder als laatst het adviesgesprek.
 •  De gehele intake wordt vergoed vanuit de dekking van de basisverzekering wanneer er een verwijsbrief aanwezig is.  Het eerste intakegesprek kan online plaatsvinden, de volgende gesprekken op kantoor. Deze gesprekken duren ongeveer een uur. 
 • Tijdens de intakefase bespreken we uitgebreid de problematiek , de achtergrond van de klachten, de hulpvraag en verwachtingen over de behandeling, overige bijzonderheden en enkele vragenlijsten worden afgenomen. .
 • Na de intake volgt een adviesgesprek  met de voorgestelde behandeling, de gestelde diagnose, het behandelplan en te verwachten resultaten. Ik werk met bepaalde therapie pakketten welke we dan doornemen om te kijken wat het meest passend is. Soms is nog aanvullend onderzoek nodig, wat we dan zullen bespreken.
 • De kosten voor de verdere behandelcontacten worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer in de intake inderdaad bevestigd kan worden dat er sprake is van problematiek die gedekt wordt vanuit de basisverzekering.
 • Daarna start behandeling met een evaluatie cyclus waarbij we elke 3 tot 6 maanden evalueren over de voortgang en het resultaat.
 • Behandeling vindt in een combinatie online en face to face op kantoor plaats.

Wachttijd

Re-Focus Psychologie werkt niet met wachtlijsten. Als er een clientenstop is, zal dit op de site worden gepubliceerd. Op dit moment is er geen plek voor behandeling en is er een aanmeldstop.

Richtlijnen en Wetgeving

Zorg, volksgezondheid en welzijn zijn bij wet gebonden aan regelgeving om zorg goed te kunnen laten plaatsvinden. Hieronder een kort overzicht van de wet- en regelgeving binnen de GGZ.

Richtlijnen en Zorgstandaarden in de GGZ (jeugd en volwassen)

Relevante wet- en regelgeving

Kwaliteitsstatuut.

In het model- Kwaliteitsstatuut GZZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording voor geestelijke gezondheid gericht op herstel. Het Kwaliteitsstatuut van Re-Focus Psychologie is in te zien en op te vragen in de praktijk .

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LvvP). Heb je klachten over de therapie of mij dan stel ik het op prijs om dit samen te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Wanneer dat niet lukt, kan je terecht bij de LvvP. www.lvvp.nl.

“In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen”

– Dalai Lama

c203271d130e1416f8e89122fc0959d4