Skip to content
Menu

Vergoedingen en Tarieven

Vergoeding Jeugdigen tot 18 jaar

Sinds 1 januari 2015 wordt de zorg aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar vergoed door de gemeenten via de Jeugdwet. Momenteel heb ik nog geen contracten voor vergoeding van de zorg voor jeugdigen. Zodra vergoeding voor jeugdigen plaats kan vinden zal dit gepubliceerd worden op de site.  

Vergoeding Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Zorgverzekering

Psychotherapie en de behandeling van de meeste psychische klachten vallen onder de vergoede zorg vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandeling (grotendeels) wordt vergoed, ook als u geen aanvullende verzekering hebt. Voor vergoeding is er altijd een verwijzing via de huisarts of medisch specialist nodig met sprake van (vermoedens van) een (DSM)- diagnose, een vergoede diagnose.

In de aanmeldfase, zie Werkwijze, hebben we contact via telefoon om een inschatting te maken of de problematiek passend is voor deze praktijk en of er inderdaad sprake is van een vergoede problematiek. Hierna volgt de intakefase en vanaf dit traject zijn er kosten verbonden welke (met een verwijsbrief) vallen onder de vergoede zorg. De behandelfase wordt vergoed wanneer de intake inderdaad bevestigd dat er sprake is van een problematiek gedekt vanuit de basisverzekering. Re-Focus Psychologie biedt behandelingen in de Basis en in de Gespecialiseerde GGZ.

Gecontracteerde zorg

 Re-focus Psychologie heeft voor 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars, wat betekent dat de kosten van een zorgtraject door mij worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Hier heb je geen verder omkijken naar. Een eventueel openstaand eigen risico valt wel onder jouw eigen kosten en wordt door je verzekeraars bij jou in rekening gebracht. Het eigen risico is van toepassing voor ieder nieuw kalenderjaar waarin je (nog) in zorg bent.

Verzekeraars
(gecontracteerd 2024)
 
Zilveren Kruis Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V.,
Interpolis Zorgverzekering N.V.,
De Friesland Zorgverzekeraar N.V., Aevitae  (Avero Achmea)
Menzis  Menzis Zorgverzekeraar N.V., Anderzorg NV, 
OWM Zorg en Zekerheid UA, OWM Zorgverzekeraar 
DSW OWM DWS Zorgverzekeraar U.A., inTwente Zorgverzekeraar, BeterZorg Verzekeraar,  Stad Holland Verzekeraar OWM U.A.
Salland/ ENO  Salland (ENO) Zorgverzekeraar N.V.
Eucare EUCARE, Aevitae 
ASR ASR Ziektekosten zorgverzekeringen, Ik kies zelf van a.s.r., InsureToStudy, StudentsInsured, De Amersfoortse
 VGZ N.V. Unive Zorg, IZA zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, IZA-VNG, ZEKUR, VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 ONVZ  ONVZ Ziektekostenverzekeraar, ONVZ Expats

 

Niet-gecontracteerde zorg of zelf betalen

Heb ik geen contract met jou verzekeraar dan kan vergoeding plaatsvinden via je eigen polis en afhankelijk van welke polis je hebt. Natura of Restitutie. Over het algemeen geldt dat je bij een (volledige) restitutiepolis een volledige vergoeding van de behandelkosten ontvangt. Wanneer je een naturapolis hebt, zal je zorgverzekeraar een deel van de behandelkosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar. Je wordt geadviseerd van tevoren goed te informeren bij je verzekeraar welk percentage van de behandelkosten wordt vergoed met het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten en welk percentage je zelf moet betalen. De rekeningen worden maandelijks per mail verstuurd. Deze worden zelf door je ingediend. De termijn van betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur.

Je kan er ook voor kiezen om buiten je verzekering om zelf je behandeling te betalen. Ik hanteer hiervoor de vastgestelde tarieven van de NZa. 

Eigen risico

Voor psychotherapeutische behandeling geldt altijd het verplichte eigen risico (€ 385 voor 2023, 2024 en 2025)

OZP (onverzekerde prestatie)

Mocht er sprake zijn van een diagnose die niet valt onder de vergoede zorg, een onverzekerde prestatie, OZP, dan is het tarief  vastgesteld door de NZa op €132,24 per sessie van 45 minuten voor 2024. 

Opt out regeling

Indien je er bezwaar tegen hebt dat jouw zorgverzekeraar via jouw declaratie de hoofdgroep van jou hoofddiagnose onder ogen krijgt, dan kun je hier bezwaar tegen maken via je behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld welke ter ondertekening op de praktijk aanwezig is.

Zorgprestatiemodel

De vergoeding voor behandeling in de GGZ vindt plaat vanuit het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel wordt alleen de tijd welke direct besteedt wordt in rekening gebracht. Deze directe tijd (onderzoek of behandeling) is de tijd dat wij elkaar zien (in de praktijk of via videobellen), telefonisch spreken of mailen. Ook de tijd die wordt besteedt aan overleg met collega’s zoals een huisarts met betrekking tot jou behandeling wordt in rekening gebracht. De tarieven zijn wettelijk vastgelegd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) De hoogte van de tarieven zijn afhankelijk van;

  • de setting waarin de zorg wordt verleend (zoals bij een instelling, een vrijgevestigde praktijk of kliniek )
  • het beroep van de behandelaar
  • het consulttype (diagnostiek of behandeling)

 Voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/.

Tarieven per type consult

Hieronder in de Tarievenzoeker vindt je een overzicht van de prestaties  en de daarbij horende maximum tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.  Tarievenzoeker . Over de tarieven hoeft geen btw betaald te worden. De kosten die ik factureer aan de zorgverzekeraar waar ik contracten mee heb zijn nooit hoger dan onderstaande tarieven en liggen in werkelijkheid meestal lager door de afspraken tussen mij en de zorgverzekeraar.

  • Setting: Ambulant- kwaliteitsstatuut II
  • Beroep Klinisch Psycholoog (Wet Big artikel 14)
  • Financieringsstroom GGZ

No Show

Het kan gebeuren dat een afspraak onverwachts moet worden afgezegd of wordt gemist. Indien je bent verhinderd, de afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan per mail of per telefoon. Een eerste no-show (te laat afgezegd of gemist) binnen de behandeling zal niet in rekening worden gebracht. De daarop volgende no-shows wel. Er wordt een no-show tarief gehanteerd, omdat er tijd is gereserveerd die niet meer is op te vullen. Het no-show tarief is €70.