Vergoeding En Tarieven

Jeugdigen tot 18 jaar

Sinds 1 januari 2015 wordt de zorg aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar vergoed door de gemeenten.  Meer informatie over welke gemeente een contract mee is volgt binnenkort. Verwijzers (tot 18 jaar) kunnen zijn huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen of het jeugdteam van de gemeente.

Voor aanvang van de behandeling wordt er aan de gemeente doorgeven dat jij/ jullie zorg komen en na bevestiging kan behandeling worden gestart en wordt deze vergoed.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Zorgverzekering

Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat de behandeling (grotendeels) wordt vergoed, ook als u geen aanvullende verzekering hebt. Voor vergoeding is er altijd een verwijzing via de huisarts nodig. Ook moet er sprake zijn van een (DSM-)diagnose. Re-Focus Psychologie biedt behandelingen in de Basis en in de Gespecialiseerde GGZ.

Gecontracteerde zorg

 Momenteel in aanvraag

Niet-gecontracteerde zorg

Over het algemeen geldt dat u bij een restitutiepolis een volledige vergoeding van de behandelkosten ontvangt. Wanneer u een naturapolis heeft, zal uw zorgverzekeraar een deel van de behandelkosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). U wordt geadviseerd van tevoren goed te informeren bij uw verzekeraar welk percentage van de behandelkosten wordt vergoed met het verzekeringspakket dat u hebt afgesloten en welk percentage u zelf moet betalen. Facturen worden maandelijks per mail verstuurd. Deze mogen worden zelf door u ingediend. De termijn van betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur.

Eigen risico

Voor psychotherapeutische behandeling geldt altijd het verplichte eigen risico (€ 385 voor 2021).

 

Zorgprestatiemodel (vanaf 1-1-2022)

Het zorgprestatiemodel is per 1-1-2022 ingevoerd. Het is een nieuwe bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Er wordt per gesprek gefactureerd en niet meer aan het eind van een behandeling of DBC-traject (365 dagen). Er wordt  maandelijks gefactureerd. Alleen de directe tijd (onderzoek of behandeling) wordt in rekening gebracht. Dat is de tijd dat wij elkaar zien (in de praktijk of via videobellen) en telefonisch spreken Ook de tijd die besteed wordt aan overleg met collega’s zoals een huisarts met betrekking tot jouw behandeling, wordt in rekening gebracht.

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd. De hoogte van het tarief is afhankelijk van:

  • De aard van het contact
  • De duur van het contact
  • De complexiteit van de problematiek en geleverde zorg
  • De vastgelegde tarieven van de zorgverzekeraar (gecontracteerd)

Voor meer informatie: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP.

Zelfbekostiging en No Show

Zelf bekostiging

Er zijn cliënten die kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Een verwijzing is dan niet nodig.  Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 87% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief, €110.

No show

Het kan gebeuren dat een afspraak onverwachts moet worden afgezegd of wordt gemist. Indien je bent verhinderd, de afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit kan per mail of per telefoon. Een eerste no-show (te laat afgezegd of gemist) binnen de behandeling zal niet in rekening worden gebracht. De daarop volgende no-shows wel. Er wordt een no-show tarief gehanteerd, omdat er tijd is gereserveerd die niet meer is op te vullen. Het no-show tarief is €50.