Skip to content
Menu

Verwijzers

U kunt uw patiënt voor de veelvoorkomend psychische klachten op het gebied van trauma en stemming verwijzen naar Re-focus Psychologie voor Basis en Specialistische GGZ. Hierbij kunt u denken aan stemmingsproblematiek, angstklachten, meervoudig en enkelvoudig trauma, emotieregulatie problematiek en persoonlijkheidsproblematiek . Mijn specialisatie ligt op het gebied van traumabehandeling (enkel en meervoudig) en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik werk met zowel kinderen, jeugd (gezinnen) en volwassen. Voor de jeugdbehandelingen heb ik nog geen contracten met de onderaannemers dus kan ik nog geen vergoede zorg voor bieden. Qua therapievormen kunnen patienten terecht voor verschillende vormen van psychologische behandeling en psychotherapie.

De praktijk is een eenmanszaak zonder crisisdienst en daarom niet geschikt voor problematiek met crisisgevoeligheid. Mogelijkheden tot samenwerken/ samenbehandelen zijn aanwezig.

Aanmelden en Overleg

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u patiënt een verwijsbrief nodig. Erkende verwijzers zijn de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en een arts voor verstandelijk gehandicapten. Voor verwijzingen vanuit een andere Basis GGZ instelling of praktijk of de Specialistische GGZ is een verwijsbrief van de betreffende regiebehandelaar voldoende en hoeft er geen extra verwijsbrief van de huisarts te komen. Noteert u op de verwijsbrief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van uw patiënt
  • Naar wie u verwijst (geaddresseerde)
  • Het echelon waarvoor uw verwijst (Basis GGZ/ SGGZ)
  • Het vermoeden van een DSM classificatie
  • Uw naam, functie en persoonlijke AGB code
  • Uw (digitale) handtekening

De verwijsbrief kunt u via beveiligde mail versturen of aan uw patiënt(e) meegeven.