Skip to content
Menu

Ontdek jouw innerlijke kracht met doelgerichte psychotherapie

Psychotherapie

 Re-Focus biedt psychotherapie als een krachtig instrument voor persoonlijke groei en emotioneel herstel. 

d8e5937daac6d7415756b8f3a7c25ac5-1

Psychotherapie is een begeleidingsproces dat zich richt op het verkennen van gedachten, emoties, gedragingen en ervaringen die van invloed zijn op jouw welzijn. Door middel van gesprekken en effectieve therapeutische technieken help ik je je bij het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals angst, depressie, traumatische ervaringen, relationele moeilijkheden en nog veel meer.

Met een holistische benadering, rekening houdend met jouw unieke achtergrond, waarden en doelen werk ik met diverse evidence-based therapievormen, zoals Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en andere gepaste methoden om jouw specifieke behoeften aan te pakken. Behandeling kan ook online plaatsvinden.

Heb jij behoefte aan emotioneel herstel en persoonlijke groei?

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je een afspraak maken voor een aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek plannen we kosteloos een telefonische screening in of voeren we deze direct uit. Dit helpt ons om te beoordelen of jouw klachten passend zijn voor onze praktijk en of er mogelijk sprake is van vergoede problematiek. 

Ontdek of jij in aanmerking komt voor de diensten van Re-Focus. Bekijk nu onze aanmeldprocedure en zet de eerste stap naar een beter welzijn!

Informatie

EMDR 

Staat voor Eye Movement Desentisation and Reprocessing. EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Na een  een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis kan je vastlopen in de verwerking van de gebeurtenissen. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt,  je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je niet goed voelt of de omgeving geeft dit aan.  Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. http://www.emdr.nl

EMDR  en IE zijn eerste-keus behandeling om je van PTSS klachten af te helpen en wordt ook online aangeboden.

Schematherapie

wordt door de Vereniging van schematherapie  beschreven als  een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. http://www.schematherapie.nl

IE voor PTSS

Staat voor Imaginaire Exposure . Bij IE wordt je als het ware blootgesteld aan uw angstige herinneringen. Blootstelling aan herinneringen noemen we imaginaire exposure. Als je de herinneringen niet vermijdt, maar ze juist ophaalt, zul je op den duur met minder angst aan die gebeurtenis kunnen terugdenken. Je merkt namelijk dat deze angstige herinneringen niet gevaarlijk zijn, en dat je ze aankan. Door jezelf bloot te stellen aan de herinneringen aan je trauma, door het trauma in gedachten opnieuw te beleven, kun je controle krijgen over de herinneringen. Ze zullen dan minder snel tevoorschijn komen op momenten dat je dat niet wilt.

Mentalisation Based Treatment

afgekort MBT,  is een therapie waarin je leert om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. En mentaliseren kun je leren. Wanneer het je lukt om je eigen emoties, acties en ook die van anderen te begrijpen zul je zien dat je veel gemakkelijker in staat bent je emoties en gedrag op de juiste, maar zeker ook prettigere manier te uiten. Als jij dit doet, beïnvloed je anderen om je heen ook op een prettige manier. 

Cognitieve Gedragstherapie

afgekort CGT. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is.Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen cliënt en therapeut samen. https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/

Aanmeldprocedure

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je een afspraak maken voor een aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek plannen we kosteloos een telefonische screening in of voeren we deze direct uit. Dit helpt ons om te beoordelen of jouw klachten passend zijn voor onze praktijk en of er mogelijk sprake is van vergoede problematiek. Lees meer informatie over onze werkwijze en de aanmeldprocedure.

Hiervoor kun je bij Re-Focus niet terecht:

  • Bij psychotische problematiek, verslavingsstoornissen en crisisgevoeligheid is m’n praktijk niet geschikt. In dat geval kun je hulp zoeken bij een GGZ-instelling waar er speciale regelingen en mogelijkheden zijn voor crisis en achterwacht.
  • Deze praktijk is een eenmanszaak wat betekent dt er geen 24 uurs beschikbaarheid is. Dit betekent ook dat er geen capaciteit is voor crisisinterventies. Voor spoed tijdens praktijkopeningstijden, bel 06-28021206 en spreek een bericht in. Voor spoed buiten praktijkopeningstijden, neem contact op met de huisarts(post).
  • Denk je aan zelfmoord, neem contact op met 113online.

“Gelukkig worden begint met de vraag; Wat houdt mij tegen?”

– Boeddha

c203271d130e1416f8e89122fc0959d4